Běžkuješ u nás? ...

Množí se nám dotazy, jak přispět na údržbu běžeckých tratí. Můžete poslat libovolnou částku na naftu do rolby či traktoru na TANK KARTU BENZINA: 

Číslo účtu: 117653953/0300
Variabilní symbol: 0001947126 (variabilní symbol je nutné uvést vždy a bez chyby)

Všem moc děkujeme a těšíme se na setkání v upravené stopě :)